História

Ratkovská Lehota leží v juhozápadnej časti Slovenského rudohoria po pravom brehu riečky Turiec v mikroregióne Ratkovská, v údolí ktoré je uzavreté kopcom Drieňová. Vznik obce Ratkovská Lehota sa datuje do obdobia druhej polovice 13. storočia. Prvá písomná zmienka z roku 1413 pomenúva vzniknutú dedinu Zazlehotha, a bola majetkom Drienčanského panstva.

Od roku 1427 patrila Deréncsényiovcom. V 16. storočí sa dostala do vlastníctva Bakossovcov a Lórantfyovcov. Od 18. storočia patrí pod muránske panstvo. Roku 1786 sa obec nazýva Ratko-Lehota. Z tejto doby sa zachovala aj prvá pečať, na ktorej bol motív zlatého jabĺčka a kríža s prikrývadlami. Na základe tejto pečate bol vytvorený aj nový erb obce. V období po reformácii sa z Ratko-Lehoty stáva Szász Lehota. Od roku 1808 bol názov obce Ratkowa Lhota, 1920 Ratkovská Lehota, (maď. Ratkólehota).

V obci bola 6. mája 1726 založená prvá ľudová škola, ktorú keď chceli v roku 1927 zatvoriť, tak sa za jej zachovanie postavil osobne aj Andrej Hlinka. V roku 1859 obec zničil oheň. Je to jediná katolícka dedina v evanjelickej oblasti. Prvý zápis o vierovyznaní je z roku 1379. Dominantou obce aj dnes je Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, ktorý bol dostavaný a posvätený 20.septembra 1909.