Samospráva

Obecný úrad

Ratkovská Lehota
Ratkovská Lehota 21
982 65  Ratková

Tel:
047 / 549 14 67

Email:

info@ratkovskalehota.sk


Okres:
Rimavská Sobota

Starosta:
Milan Koska


Zástupca starostu: Anna Demeterová
Poslanci OZ: 
Dušan Chovanko
  Marta Šoltísová
  Ivan Oros
  Ľubomír Krštieň
Ekonómka:
Darina Demeterová
Kontrolórka: Piatricová