História

Historické názvy obce sú: Zazlehota (1413), Ratko-Lehota (1786), Ratkowa Lhota (1808), Ratkovská Lehota (1920).

Obec vznikla asi koncom 13. storočia. Prvýkrát sa spomína v roku 1413. Patrila Derencsényiovcom, ktorí tu v roku 1427 vlastnili 14 port, v 16. storočí Bakosovcom a Lórantfyovcom. Od 18.storočia patrila Muránskemu panstvu. V druhej polovici 16. storočia obyvatelia pred Turkami obec opustili, ale koncom 17.storočia bola znovu osídlená. V roku 1773 tu žilo 30 sedliakov, v roku 1828 tu žilo 416 obyvateľov v 49 domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ktoré je majoritným zamestnaním aj dnes.

V Ratkovskej Lehote sa nachádza rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša biskupa. Bol postavený na mieste staršieho kostola v roku 1909. Zaujímavý je jeho malebný interiér s dominantou nástennou maľbou stvárňujúcou poslednú večeru.